วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2554

แบบคณิตคิดเร็ว

แบบฝึกคิดเลขเร็ว
1.             9 + 9 + 9 + 9 + 9            =   5 ´  ………           หรือ =  ...............    ´  .....................    
2.             15 + 15 + 15 + 15 + 15  =  ………….  ´  15    หรือ =  ………….  ´  …………….
3.    25 + 25 + 25 + 25           =   4  ´   …………    หรือ =  …………… ´ ……………..
4.    75 + 75 + 75 + 75         =  75 ´  …………………….             
5.   250 + 250 + 250 + 250   =  …………………     
6 .  99 + 99 + 99 + 99 + 99  + 99  =   …………………..         (อาจใช้วิธีการบวกเติมเต็ม ก็ได้ครับ)
7.  17 + 17 + 17 + 17  =   ( 3 ´  17 ) + ………… 
8. 43 + 43 + 43 + 43 + 43 = ( 3 ´ 43 ) + ………..
9. 23 + 23 + 23 + 23 + 23 =  ( 6 ´  23 ) -  …… 
10. 55 + 55 + 55 +55 =  ( 6 ´  55 ) -- ……………
11.  ( 5 ´  6 ) + ( 2 ´  6 )  =   6 บวกกัน….. ตัว      
12. ( 10 ´ 5 ) + ( 20 ´ 5 ) = 5 บวกกัน………  ตัว
13. ( 13 ´ 8 ) + ( 17 ´ 8 ) = ……………………    
14. ( 24 ´ 9 ) + ( 26 ´ 9 ) = …………………..
15. ( 45 ´ 13 ) + ( 55 ´ 13 ) = ……………..          
16. ( 11 ´ 19 )   -  ( 10 ´ 19 ) =  ………………
17.      35  ´  99  =  ( 35 ´ 100 )  - 35  =  ……………………….
18.      123  ´  999  =  ( 123  ´ 1000 ) - ....................  = ………………………….
19.      145  ´  101  =  (  145  ´  1000  )  +  ............................. = .................................
20. 101 ´ 147 - 147  = …………………………………………

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ประวัติรูบิค

ประวัติความเป็นมาของ รูบิค ( Rubik ) โดยสังเขป  (อ่าน 8301/ตอบ 0)  .           รูบิค  หรือที่เรียกกันว่า ลูกรูบิค   เป็นของเล่นลับส...